Pågående uppdrag

Pågående uppdrag

Vi har ständigt ett stort antal utmanande och spännande rekryteringsuppdrag.  Vi har valt att inte publicera dem på hemsidan av diskretionsskäl. Är du intresserad av en ny befattning ber vi Dig därför registrera Din cv i vår cv databas. All information hanteras konfidentiellt. Du kan även ta kontakt med oss, så kan vi ge dig fler detaljer och berätta mer om uppdragen..

AHEAD Rekrytering arbetar till stor del med ”searchuppdrag” och därför ser man inte alltid annonserade tjänster på sida

Vi rekryterar följande befattningar inom Bygg & Projektledning.

Affärschef, avdelningschef, affärsområdeschef,  vVD, VD, arbetschef, entreprenadingenjör / projektingenjör, inköp, kalkyl / kalkylchef, platschef / produktionschef, projektchef, projekteringsledare, projektledare,byggledare, uppdragsansvarig, installation, kma, miljö, infra, anläggning, projektutveckling, tidiga skeden, exploatering, affärsutveckling, anbudsingenjör, entreprenadchef, produktionschef, eftermarknad, controller, mark, ekonomichef, distriktchef, arbetsmiljö, kalkylingenjör, distriktinköpare, planeringsingenjör, teknikchef, produktionsingenjör, installationssamordnare. 

Kontakta oss