Second Opinion

Second Opinion

Snabbfakta om tjänsten Second Opinion.

Som uppdragsgivare har man ibland egna kandidater – externa eller interna – som man vill få hjälp att utvärdera innan nästa steg tas i processen.
För att skapa beslutssäkerhet i dessa situationer kan vi erbjuda tjänsten Second Opinion.

Följande steg kan ingå:

  • situations analys
  • granskning av kravprofil
  • meritutvärdering av kandidaten/erna
  • intervju
  • referenstagning
  • fördjupad personbedömning
  • affärspsykologiska tester
  • avrapportering

Vi har alla inom AHEAD Rekrytering en lång erfarenhet av olika branscher i näringslivet och en god kännedom om organisationer och olika befattningsprofiler. Vi kan därmed fungera som ett bra stöd i en rekryteringsprocess som inte behöver innebära en komplett executive search process

Kontakta oss