Personlighetstest

Personlighetstest

Målet med att använda personlighetstester vid rekrytering av nya medarbetare är, enligt AHEAD Rekrytering, att avgöra om en person klarar en arbetssituation och samarbetet med befintlig arbetsgrupp bättre eller sämre än andra kandidater till tjänsten.


Så går testet till

Det är viktigt att man genomför övningen i en följ utan uppehåll.
Formuläret tar olika lång tid att fylla i, vanligtvis tar det ca 1 ½ timme. Det får ta den tid Du behöver men gör det i en följd utan avbrott. Du ska känna Dig nöjd med Dina svar. Du kommer nu att få svara på ett antal frågor uppdelade på 14 kapitel.

Alla som fyller i testformuläret har möjlighet att själv, muntligt, få ta del av sitt eget testresultat. Det går inte att gå tillbaks och ändra efter att du vänt kapitel.

Lycka till! 

Gör personlighetstestet

Det är också viktigt att kartlägga vilka eventuella brister som en vald kandidat kan ha i den aktuella tjänsten och hur man som arbetsgivare kan minimera dessas påverkan på arbetsresultatet. En rekrytering ska vara lönsam så snabbt som möjligt och detta uppnås genom att finna fram rätt medarbetare, kartlägga styrkor och svagheter samt se till att introduktionen i den nya tjänsten och i arbetsgruppen sker på ett så bra sätt som möjligt.

För att förutsäga beteende är analys av den aktuella arbetssituationen en viktig del av person bedömnings processen. I AHEADs fall innebär detta att vi i alla search och rekryterings processer, genomför en s.k. teamanalys i de fall då detta är möjligt från uppdragsgivaren sida. I vissa search och rekryteringsprocesser är det inte möjligt att genomföra intervjuer med befintliga medarbetare. Att förutsäga beteende skiljer sig från att säga att beteende är detsamma som personlighet. För att förutsäga beteende är det viktigt att man tar hänsyn till situationsfaktorn.

AHEAD Rekrytering arbetar efter formeln Beteendet är en funktion av Personlighet och Situation (B=f (P, S)).

1. Test:
AHEADS test är konstruerat för det svenska arbetslivet.
Det kartlägger mänskligt beteende i olika arbetsrelaterade situationer och finns därför i olika versioner.

2. Syfte:
Testet belyser hur en person hanterar en arbetssituation och ett samarbete med en befintlig arbetsgrupp.

3. Resultat:
Testet påvisar hur personen kommer att vara samt agera i sin nya roll.

4. Hjälpmedel:
Testet är ett hjälpmedel vid olika former av personlighetsbedömningar, t.ex. rekrytering och urval och kompletteras alltid med personliga djupintervjuer. Dessa utförs av uppdragsgivaren, alternativt tillsammans med AHEADS konsult.

5. Avrapportering:
Samtliga personer som har genomgått testet får en personlig återkoppling på resultatet. Uppdragsgivaren väljer själv om han vill ha en muntlig återkoppling eller skriftlig rapport som är konfidentiell.

Gör personlighetstestet

Kontakta oss